Gudbrandsdal Energi Holding

Åpen, inkluderende, tydelig og langsiktig

Gudbrandsdal Energi Holding er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og bidrar til at Norge skal bli verdens første, fullelektriske samfunn.

Siste nyheter

Ny vassdragskonsesjon for Vinkelfallet kraftverk

Ny vassdragskonsesjon for Vinkelfallet kraftverk

Vinkelfallet kraftverk i elva Våla ble satt i drift i september 1983. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi Produksjon. Det er gjennom årene gjort flere tiltak i elva for å hensynta storørreten. NVE vedtok 31.10.2019 at «Vinkelfallet kraftverk skal kalles inn til...

les mer
Konsesjon på Kile solkraftverk

Konsesjon på Kile solkraftverk

Gudbrandsdal Energi Fornybar søkte i november 2022, som ett av de første selskapene i landet, om konsesjon på bakkemontert solkraftverk. NVE ga 27.06.2024 konsesjon til 4 bakkemonterte solkraftverk, der Kile solkraftverk på Sør-Fron er ett av dem. Samtidig fikk NØK...

les mer
Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2023 er den direkte verdiskapningen anslått til 139,5 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

les mer