Konsernet

Gudbrandsdal Energi-konsernet består av morselskapet Gudbrandsdal Energi Holding AS og datterselskapene Vevig AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS, Gudbrandsdal Energi Fiber AS og Elnett Energi Invest AS.

GE Holding

Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

Vevig

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi.

GE Produksjon

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft, herunder å delta i felles eie og drift av anlegg for produksjon av vannkraft gjennom andre selskap. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

GE Fornybar

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap som bygger, eier og driver slike anlegg. Videre omsetter selskapet administrative tjenester til del-eide selskaper. 

GE Fiber

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for bredbånd samt delta i andre selskap med samme eller liknende formål. 

Organisasjonskart

Vevig logo
Gudbrandsdal Energi Produksjon logo