Konsernet

Gudbrandsdal Energi-konsernet består av morselskapet Gudbrandsdal Energi Holding AS og datterselskapene Vevig AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS og  Gudbrandsdal Energi Fiber AS.

GE Holding

Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

Vevig

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi.

GE Produksjon

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft, herunder å delta i felles eie og drift av anlegg for produksjon av vannkraft gjennom andre selskap. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

GE Fornybar

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap som bygger, eier og driver slike anlegg. Videre omsetter selskapet administrative tjenester til del-eide selskaper. 

GE Fiber

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for bredbånd samt delta i andre selskap med samme eller liknende formål. 

Organisasjonskart

Vevig logo
Gudbrandsdal Energi Produksjon logo