Vevig AS

Vevig AS er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vevig er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for distribusjon av elektrisk energi.
Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Sjoa-området i Sel.