Historien

Gudbrandsdal Energi-konsernets historie starter med stiftingen av A/S Nordre Fron Elektricitetsverk i 1916. Flere selskaper er over tid slått sammen til det som i dag er Gudbrandsdal Energi-konsernet.

Bildet over ble tatt da Moksa kraftverk på Tretten ble satt i drift 20. september 1921.

Historien er samlet i flere jubileumsbøker:
1971: Moksa kraftanlegg 1921 – 1971
1976: Lysstreif over 60 år
1991: MGE 75 år
2016: Gudbrandsdal Energi gjennom 100 år

1916

A/S Nordre Fron Elektricitetsverk stiftes.

1925

A/S Nordre Fron Elektricitetsverk endrer navn til A/S Nord-Fron Elektrisitetsverk.

1950

Nord-Fron kommune overtar alle aksjene i A/S Nord-Fron Elektrisitetsverk og etablerer Nord-Fron Kommunale Elektrisitetsverk.

1966

Fron Elverk etableres, ved en sammenslåing av Nord-Fron Kommunale Elektrisitetsverk og Sør-Fron kommunale elektrisitetsforsyning.

1970

Fron-Ringebu Elverk etableres, ved en sammenslåing av Fron Elverk og Ringebu Kraftlag.

1978

Midt-Gudbrandsdal Elverk etableres, ved en sammenslåing av Fron-Ringebu Elverk og Moksa Kraftanlegg (Øyer).

1987

Midt-Gudbrandsdal Elverk omdannes til aksjeselskap, og får navnet Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS.

1996

Midt-Gudbrandsdal Energiverk AS endrer navn til Gudbrandsdal Energi AS.

2010

Gudbrandsdal Energi AS starter satsingen på vindkraft som deleier ved etablering av selskapet Austri Vind.

2015

Gudbrandsdal Energi omdannes til konsern: Morselskapet Gudbrandsdal Energi Holding AS og datterselskapene Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS og Gudbrandsdal Energi Fornybar AS.

2016

Gudbrandsdal Energi-konsernet feirer 100 år.

Gudbrandsdal Energi Holding AS etablerer Innlandskraft AS sammen med Eidsiva Energi AS. Markedsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS er datterselskaper til Innlandskraft AS.

2019

Austri (20 % eid av Gudbrandsdal Energi Fornybar AS) åpner Raskiftet vindkraftverk.

2020

Innlandskraft AS selges til Fjordkraft Holding ASA.

2021

Gudbrandsdal Energi Fiber AS etableres.

2021

Gudbrandsdal Energi Nett AS endrer på grunn av regulatoriske krav navn til Vevig AS

2021

Austri Kjølberget AS (20 % eid av Gudbrandsdal Energi Fornybar AS) åpner Kjølberget vindkraftverk.

2023

Gudbrandsdal Energi Holding AS etablerer sammen med Nord-Østerdal Kraftlag SA og AS Eidefoss Innlandet Fornybar AS.

2023

Gudbrandsdal Energi Holding AS kjøper alle aksjer i Elnett Energi Invest AS, og eier med det 44,2 % av On Energi AS.