Åpenhet

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022, og skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Ett av kravene i loven er at virksomheter skal offentliggjøre redegjørelse fra gjennomførte aktsomhetsvurderinger, som finnes under.

Aktsomhetsvurderinger for 2023

Spørsmål knyttet til GE-konsernets arbeid med åpenhetsloven sendes til post@geholding.no.