Lokal støtte

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en bidragsyter til at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn.

Vi ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, trivsel og bolyst i eierkommunene våre, og støtter aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. Søkerne bør ha sin virksomhet i en av de fire eierkommunene våre – Øyer, Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron.

Konsernet utbetaler årlig utbytte til eierkommunene, noe som kommer alle innbyggere til gode. Utover dette er det mulig å søke sponsorstøtte, som tildeles to ganger pr. år. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke. Søknader om støtte til generell drift og turer blir ikke vurdert.

Vi har blant andre større samarbeidsavtaler med Peer Gynt AS, Rudi Gard, Ringebu Prestegard og Worldcup Kvitfjell/Hafjell. I tillegg er vi medeier i Energisenteret på Hunderfossen.

Slik søker du støtte:
– benytt skjemaet på denne siden

Betingelser:
Gudbrandsdal Energi Holding AS mottar høyoppløselige bilder eller film som viser aktiviteten vi støtter og som fritt kan benyttes i vårt informasjons- og markedsføringsarbeid. Øvrige gjenytelser beskrives i søknadsskjemaet.

Søknadsfrister

1. april og 1. oktober

Søknadsskjema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.