Lokal støtte

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og er en bidragsyter til at Norge skal bli verdens første fullelektriske samfunn.

Vi ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår, trivsel og bolyst i eierkommunene våre, og støtter aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge. Søkerne bør ha sin virksomhet i en av de fire eierkommunene våre – Øyer, Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron.

Konsernet utbetaler årlig utbytte til eierkommunene, noe som kommer alle innbyggere til gode. Utover dette er det mulig å søke sponsorstøtte, som tildeles to ganger pr. år. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke. Søknader om støtte til generell drift og turer blir ikke vurdert.

Vi har blant andre større samarbeidsavtaler med Peer Gynt AS, Rudi Gard, Ringebu Prestegard og Worldcup Kvitfjell/Hafjell. I tillegg er vi medeier i Energisenteret på Hunderfossen.

Slik søker du støtte:
– benytt skjemaet på denne siden

Betingelser:
Gudbrandsdal Energi Holding AS mottar høyoppløselige bilder eller film som viser aktiviteten vi støtter og som fritt kan benyttes i vårt informasjons- og markedsføringsarbeid. Øvrige gjenytelser beskrives i søknadsskjemaet.

Søknadsfrister

1. april og 1. oktober

Søknadsskjema

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.