Jobbe hos oss

I Gudbrandsdal Energi-konsernet er det 80 ansatte i mange forskjellige roller. Vi har blant annet ingeniører, økonomer, vaktmester, energimontører, fiberplanleggere, HR og kantine.

Vi har et stort fokus på HMS og har derfor signert Fornybar Norge sitt HMS-løftet, som betyr at hos oss skal alle gå glade og friske hjem. Det er viktig for oss at våre ansatte trives, og det sosiale samholdet er lagt stor vekt på gjennom blant annet flere sosiale sammenkomster gjennom året og Bedriftsidrettslaget vårt.

Vi skal bidra til å redusere klimagassutslipp og ved å jobbe hos oss er du med som en del av dette arbeidet. Vi skal hele tiden se etter muligheter hvor vi kan bidra i det grønne skiftet, og her er våre ansatte helt sentrale med å bidra i alle ledd.

Vårt samfunnsansvar setter vi høyt og støtter hvert år aktiviteter som er rettet mot barn og unge.

«Her får jeg muligheten til å utvikle meg og jeg får jobbe med mange spennende arbeidsoppgaver, men det beste må være de gode kollegaene mine. Jeg stortrives her!»

Anette, Økonomikonsulent