Nyheter

Vinkelfallet kraftverk 40 år

Vinkelfallet kraftverk 40 år

I september i år er Vinkelfallet kraftverk 40 år. Vinkelfallet kraftverk ligger i Ringebu kommune, og utnytter vannføringen i Våla. Siden oppstarten har kraftverket produsert ca. 1000 GWh fornybar kraft. Under følger et historisk tilbakeblikk på kraftproduksjonen i...

les mer
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 54,1 mill. kr. i 1. halvår 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

les mer
Lokal støtte – Søknadsfrist 1. oktober

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. oktober

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

les mer
Går sammen om solkraft i Innlandet

Går sammen om solkraft i Innlandet

Nord-Østerdal Kraftlag SA, Gudbrandsdal Energi Holding AS og AS Eidefoss går sammen med sine solkraftsatsninger i Innlandet gjennom selskapet Innlandet Fornybar AS. – Vi har utfyllende kompetanse i de tre selskapene vi nå vil samordne og utnytte. Sammen får vi også...

les mer
ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ALLE STRØMLINJER SOM HENGER LAVT ELLER LIGGER PÅ BAKKEN, ELLER STRØMKABLER SOM VANNET HAR GRAVD FREM MÅ BETRAKTES SOM SPENNINGSSATT!! DET KAN VÆRE LIVSFARLIG Å BERØRE DEM!! Vi er takknemlige om informasjon om slike forhold gis til Vevigs døgnvakt på tlf. 61 29 46...

les mer
Ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans

Fredag 11. august kl. 19:30:De 8 kundene som har vært strømløse mellom Nordlia og Ånshus fikk tilbake strømmen for en time siden. Fredag 11. august kl. 17:00:Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har pågått gjennom dagen og vil fortsette utover kvelden. Status...

les mer
Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2022 er den direkte verdiskapningen anslått til 161,2 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

les mer
Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres. Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  Åpenhetsloven krever...

les mer
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 47,9 mill.kr. i 1. kvartal 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

les mer
Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Vår renholdsoperatør går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Vi benytter moderne renholdsmetoder og utstyr. Vi søker en fleksibel person som ved behov også kan bidra i kantina vår. Stillingsprosenten er 35% med arbeidstid to dager pr....

les mer
Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Vår kantinemedarbeider gjennom 15 år blir pensjonist og vi søker hennes etterfølger.  Kantina er en viktig sosial arena for ansatte og gjester. Lokalene er lyse og kjøkkenet er velutstyrt. Deler av stillingen består av renhold, der moderne metoder og utstyr...

les mer
Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Konsernet Gudbrandsdal Energi er eier og medeier i vann-, vind- og solkraftverk. Konsernet er aktive i å utvikle nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon som bidrar til det grønne skiftet.  For å utvikle og følge opp våre prosjekter på en profesjonell måte...

les mer
Ledig stilling: IT-konsulent

Ledig stilling: IT-konsulent

Vi søker IT-konsulent til vårt hovedkontor på Vinstra Vår IT-konsulent skal over i ny rolle med systemansvar for flere, sentrale fagsystemer og vi søker derfor hans etterfølger.Kraftbransjen er en IT-intensiv bransje med svært høyt fokus på drifts- og IT-sikkerhet....

les mer
Lokal støtte – søknadsfrist 1. april

Lokal støtte – søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

les mer
Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

NVE arrangerer befaring og folkemøte onsdag 11. januar Gudbrandsdal Energi Fornybar har søkt NVE om konsesjon for Kile solkraftverk. NVE arrangerer onsdag 11. januar, som del av sin behandling av konsesjonssøknaden,- befaring i planområdet ved den gamle...

les mer
Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Samlet driftsresultat pr. 3. kvartal er 199 millioner. Samlede driftsinntekter for konsernet er 354,8 mill. kr. per 3. kvartal 2022, mot 164,2 mill. kr. per 3. kvartal 2021. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 199,0 mill. kr. per 3. kvartal 2022,...

les mer
Konsesjonssøknad for Kile solkraftverk

Konsesjonssøknad for Kile solkraftverk

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS planlegger å bygge et solkraftanlegg med årlig produksjon på ca. 7 GWh på Kile i Sør-Fron kommune. Gudbrandsdal Energi-konsernet har som mål å øke andelen kraftproduksjon fra fornybare kilder. Kile solkraftverk vil være et bidrag...

les mer
Lokal støtte – søknadsfrist 1. oktober

Lokal støtte – søknadsfrist 1. oktober

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

les mer
Kvartalsrapport 2. kvartal 2022

Kvartalsrapport 2. kvartal 2022

Samlet driftsresultat pr. 2. kvartal er 109,8 mill. kr. Samlede driftsinntekter for konsernet er 212,7 mill. kr. per 2. kvartal 2022, mot 104,8 mill. kr. per 2. kvartal 2021. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 109,8 mill. kr. per 2. kvartal 2022,...

les mer
Konsernet får ung og høy kompetanse gjennom Trainee Innlandet

Konsernet får ung og høy kompetanse gjennom Trainee Innlandet

Vår første trainee, Asgaut Holm, avslutter sin traineeperiode hos oss i juli, etter bl.a. å ha jobbet med utformingen av vår bærekraftstrategi og vårt klimaregnskap. I dette arbeidet har Asgaut vært involvert på de fleste nivåer i konsernet. Vi har delt traineen med...

les mer
Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Åpenhetsloven trer i kraft i dag

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» og vårt konsern kommer inn under loven. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven...

les mer
Humankapitalens dag på Gålå 12. august

Humankapitalens dag på Gålå 12. august

Humankapitalens dag arrangeres for første gang 12. august Folka og kompetansen de besitter er selskapenes viktigste verdi. Humankapitalens dag er en arena for aktuelle foredrag og møter på tvers av bransjer, utdanningsnivå og alder med tanke på kulturbygging og...

les mer
Testsenter for solceller på Gålå

Testsenter for solceller på Gålå

Gudbrandsdal Energi Fornybar, Skåbu Tradisjonsbygg og Gålå Eiendom har etablert et testsenter for strømproduksjon med solceller på Gålå.  Vi i Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Vi er...

les mer
Daglig leder i Varde Investeringslaug

Daglig leder i Varde Investeringslaug

Hans Vigstad er ansatt som daglig leder i Varde Investeringslaug. Den 9. juni ble konferansen «Den smarte, grønne dalen» arrangert for andre gang. Varde Investeringslaug ble lansert og vi kunne gledelig slippe nyheten om at næringslivstopp Hans Vigstad er ansatt...

les mer
Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2021 er den direkte verdiskapningen anslått til 105,8 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift....

les mer
Kvartalsrapport 1. kvartal 2022

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022

Samlet driftsresultat for konsernet er 51,2 millioner. Samlede driftsinntekter for konsernet er 106,7 mill. kr. per 1. kvartal 2022, mot 48,6 mill. kr. per 1. kvartal 2021. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 51,2 mill. kr. per 1. kvartal 2022, mot 5,7...

les mer
Dårlig prognose for fylling av magasiner i Moksavassdraget

Dårlig prognose for fylling av magasiner i Moksavassdraget

Tørr vinter og vår gir dårlig prognose for fylling av magasiner i Moksavassdraget Det har vært en spesielt tørr vinter og vår i store deler av Sør-Norge. Det er generelt svært lav grunnvannstand og utsikter til lav sommervannstand i de fleste innsjøer, både regulerte...

les mer
Stilling ledig: Leder virksomhetsstyring

Stilling ledig: Leder virksomhetsstyring

Gudbrandsdal Energi Holding (GE Holding) ser etter en uredd leder virksomhetsstyring som tør å utfordre det etablerte. Har du interesse for faglig og administrativ drift av et energiselskap som jobber mot en grønnere verden? Har du mot og driv til å bidra i...

les mer
Etablerer investeringsfond på 60 millioner

Etablerer investeringsfond på 60 millioner

Varde Investeringslaug eies av Gudbrandsdal Energi Holding, Eidefoss, Skjåk Energi Holding, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. De fem aktørene har allerede samarbeidet i tre år gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst. Etableringen av...

les mer
Kjetil Jansrud avslutter alpinkarrieren i Kvitfjell i helga

Kjetil Jansrud avslutter alpinkarrieren i Kvitfjell i helga

Fra alpinbakken på Gålå, til Kvitfjell og etter hvert til både OL-gull og VM-gull. En ung gutt fra Vinstra til alpinist i verdensklasse. For en fantastisk reise! Tusen takk for at vi fikk følge deg på veien Kjetil – og takk for et godt samarbeid. 

les mer