Nyheter

Ny vassdragskonsesjon for Vinkelfallet kraftverk

Ny vassdragskonsesjon for Vinkelfallet kraftverk

Vinkelfallet kraftverk i elva Våla ble satt i drift i september 1983. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi Produksjon. Det er gjennom årene gjort flere tiltak i elva for å hensynta storørreten. NVE vedtok 31.10.2019 at «Vinkelfallet kraftverk skal kalles inn til...

les mer
Konsesjon på Kile solkraftverk

Konsesjon på Kile solkraftverk

Gudbrandsdal Energi Fornybar søkte i november 2022, som ett av de første selskapene i landet, om konsesjon på bakkemontert solkraftverk. NVE ga 27.06.2024 konsesjon til 4 bakkemonterte solkraftverk, der Kile solkraftverk på Sør-Fron er ett av dem. Samtidig fikk NØK...

les mer
Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2023 er den direkte verdiskapningen anslått til 139,5 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

les mer
Nå lanseres Grøn Gir

Nå lanseres Grøn Gir

Nå lanseres Gir! I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Nå girer vi opp enda et hakk og spisser en satsning for bedrifter i...

les mer
Lokal støtte – Søknadsfrist 1. april

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstsvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og foreninger...

les mer
Lærling dataelektroniker og telekommunikasjon

Lærling dataelektroniker og telekommunikasjon

Gudbrandsdal Energi Holding AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS søker lærling i hhv. dataelektronikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget. Arbeidsoppgaver Telekommunikasjonsmontør i GE Fiber AS: Bygge, drifte- og feilsøke på fiber- og telenett Bygge lokale...

les mer
Summer internship – sommerjobb innen IT / økonomi

Summer internship – sommerjobb innen IT / økonomi

Er du ung og lovende, brenner for det grønne skifte og er en framtidig stjerne innen økonomi og/eller IT? Er det fagområder som du er spesielt opptatt av og som du ønsker å vise fram din kompetanse innen?  Vi søker to studenter i slutten av studieløpet som kan...

les mer
Grønt gir – Vekst og utvikling i Gudbrandsdalen

Grønt gir – Vekst og utvikling i Gudbrandsdalen

I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Krafttaket og arbeidet har hatt stor effekt! Nå girer vi opp og spisser en satsning for...

les mer
Vi søker regnskapskonsulent

Vi søker regnskapskonsulent

Vi søker erfaren, selvgående regnskapskonsulent til varierte regnskaps- og økonomioppgaver i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Du blir en del av vår økonomiavdeling, men vil også samarbeide tett med ansatte i andre roller i konsernet. Arbeidsoppgaver Ansvar for løpende...

les mer
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 52,6 mill.kr. per 30. september 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 195,1 mill. kr. per 30.september 2023, mot 264,0 mill. kr. per 30. september 2022. Samlet for...

les mer
Krafttak for grønn vekst 3 år – sluttrapport

Krafttak for grønn vekst 3 år – sluttrapport

Fra 2019 til 2023 har prosjektet "Krafttak for grønn vekst" jobbet på tvers av 12 kommuner med mål om å sette fart på det grønne skiftet i næringslivet, og sette Gudbrandsdalen på kartet. Prosjektet har fokusert på å inspirere og utfordre Gudbrandsdalens viktigste...

les mer
Hanne Maren Kristensen ny daglig leder i Varde Investeringslaug

Hanne Maren Kristensen ny daglig leder i Varde Investeringslaug

Gudbrandsdalens eget investeringsfond, som investerer i tidligselskap og etablerte selskaper med vekstambisjoner for å skape utvikling og vekst, går nå inn i ny fase med ny daglig leder på laget. Varde Investeringslaug, som er eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS, AS...

les mer
Lise Klaveness er Årets Peer Gynt

Lise Klaveness er Årets Peer Gynt

Hun mottar prisen under Peer Gynt Kulturfest 20. oktober. Prisen skulle vært utdelt under Peer Gynt-stevnet i august, noe ekstremværet "Hans" satte en stopper for. Lise Klaveness er en meget verdig vinner av Årets Peer Gynt. Med stort mot gikk hun på talerstolen i...

les mer
Vinkelfallet kraftverk 40 år

Vinkelfallet kraftverk 40 år

I september i år er Vinkelfallet kraftverk 40 år. Vinkelfallet kraftverk ligger i Ringebu kommune, og utnytter vannføringen i Våla. Siden oppstarten har kraftverket produsert ca. 1000 GWh fornybar kraft. Under følger et historisk tilbakeblikk på kraftproduksjonen i...

les mer
Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 54,1 mill. kr. i 1. halvår 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

les mer
Lokal støtte – Søknadsfrist 1. oktober

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. oktober

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

les mer
Går sammen om solkraft i Innlandet

Går sammen om solkraft i Innlandet

Nord-Østerdal Kraftlag SA, Gudbrandsdal Energi Holding AS og AS Eidefoss går sammen med sine solkraftsatsninger i Innlandet gjennom selskapet Innlandet Fornybar AS. – Vi har utfyllende kompetanse i de tre selskapene vi nå vil samordne og utnytte. Sammen får vi også...

les mer
ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ALLE STRØMLINJER SOM HENGER LAVT ELLER LIGGER PÅ BAKKEN, ELLER STRØMKABLER SOM VANNET HAR GRAVD FREM MÅ BETRAKTES SOM SPENNINGSSATT!! DET KAN VÆRE LIVSFARLIG Å BERØRE DEM!! Vi er takknemlige om informasjon om slike forhold gis til Vevigs døgnvakt på tlf. 61 29 46...

les mer
Ekstremværet Hans

Ekstremværet Hans

Fredag 11. august kl. 19:30:De 8 kundene som har vært strømløse mellom Nordlia og Ånshus fikk tilbake strømmen for en time siden. Fredag 11. august kl. 17:00:Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har pågått gjennom dagen og vil fortsette utover kvelden. Status...

les mer
Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2022 er den direkte verdiskapningen anslått til 161,2 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

les mer
Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres. Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  Åpenhetsloven krever...

les mer
Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 47,9 mill.kr. i 1. kvartal 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

les mer
Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Vår renholdsoperatør går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Vi benytter moderne renholdsmetoder og utstyr. Vi søker en fleksibel person som ved behov også kan bidra i kantina vår. Stillingsprosenten er 35% med arbeidstid to dager pr....

les mer
Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Vår kantinemedarbeider gjennom 15 år blir pensjonist og vi søker hennes etterfølger.  Kantina er en viktig sosial arena for ansatte og gjester. Lokalene er lyse og kjøkkenet er velutstyrt. Deler av stillingen består av renhold, der moderne metoder og utstyr...

les mer
Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Konsernet Gudbrandsdal Energi er eier og medeier i vann-, vind- og solkraftverk. Konsernet er aktive i å utvikle nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon som bidrar til det grønne skiftet.  For å utvikle og følge opp våre prosjekter på en profesjonell måte...

les mer
Ledig stilling: IT-konsulent

Ledig stilling: IT-konsulent

Vi søker IT-konsulent til vårt hovedkontor på Vinstra Vår IT-konsulent skal over i ny rolle med systemansvar for flere, sentrale fagsystemer og vi søker derfor hans etterfølger.Kraftbransjen er en IT-intensiv bransje med svært høyt fokus på drifts- og IT-sikkerhet....

les mer
Lokal støtte – søknadsfrist 1. april

Lokal støtte – søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

les mer
Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

NVE arrangerer befaring og folkemøte onsdag 11. januar Gudbrandsdal Energi Fornybar har søkt NVE om konsesjon for Kile solkraftverk. NVE arrangerer onsdag 11. januar, som del av sin behandling av konsesjonssøknaden,- befaring i planområdet ved den gamle...

les mer
Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Samlet driftsresultat pr. 3. kvartal er 199 millioner. Samlede driftsinntekter for konsernet er 354,8 mill. kr. per 3. kvartal 2022, mot 164,2 mill. kr. per 3. kvartal 2021. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 199,0 mill. kr. per 3. kvartal 2022,...

les mer