Konsesjon på Kile solkraftverk

3. jul 2024

Gudbrandsdal Energi Fornybar søkte i november 2022, som ett av de første selskapene i landet, om konsesjon på bakkemontert solkraftverk.

NVE ga 27.06.2024 konsesjon til 4 bakkemonterte solkraftverk, der Kile solkraftverk på Sør-Fron er ett av dem.

Samtidig fikk NØK Fornybar konsesjon på Måna solkraftverk i Alvdal.

Med dette har Innlandet Fornybar, som ble etablert høsten 2023, fått sine første konsesjoner på solkraftverk. Selskapet går nå i gang med å utarbeide detaljplan for solkraftverkene.

Anbudsprosessen vil starte i løpet av sommeren.

Mer om Innlandet Fornybar og de to solkraftanleggene på Innlandet Fornybar sine nettsider.