Konsesjonssøknad for Kile solkraftverk

2. nov 2022

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS planlegger å bygge et solkraftanlegg med årlig produksjon på ca. 7 GWh på Kile i Sør-Fron kommune.

Gudbrandsdal Energi-konsernet har som mål å øke andelen kraftproduksjon fra fornybare kilder. Kile solkraftverk vil være et bidrag for å nå nasjonale og internasjonale forpliktelser på veien mot et nullutslippsamfunn innen 2050.

Store deler av tiltaksområdet har inntil nylig blitt brukt til pelsdyrfarm, og er allerede opparbeidet, mens et mindre areal kan karakteriseres som fjellbjørkeskog. Plan– og tiltaksområdet eies av fire grunneiere. GE Fornybar har inngått leieavtaler med alle grunneierne.

Strømproduksjonen er planlagt tilknyttet Vevigs 22 kV høyspentlinje like utenfor planområdet.

Konsesjonssøknad for solkraftverket ble sendt til NVE i begynnelsen av oktober.

Investeringskostnaden er anslått til 48 MNOK og byggetid forventes å være rundt 3 – 4 måneder.

Gitt innvilget konsesjonssøknad i løpet av 1. halvår 2023, kan solkraftverket være i drift fra årsskiftet 2023/2024.