Gudbrandsdal Energi Holding

Åpen, inkluderende, tydelig og langsiktig

Gudbrandsdal Energi Holding er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Vi bidrar til lokal utvikling, tar miljøansvar og bidrar til at Norge skal bli verdens første, fullelektriske samfunn.

Siste nyheter

Nå lanseres Grøn Gir

Nå lanseres Grøn Gir

Nå lanseres Gir! I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Nå girer vi opp enda et hakk og spisser en satsning for bedrifter i...

les mer
Lokal støtte – Søknadsfrist 1. april

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstsvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og foreninger...

les mer
Lærling dataelektroniker og telekommunikasjon

Lærling dataelektroniker og telekommunikasjon

Gudbrandsdal Energi Holding AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS søker lærling i hhv. dataelektronikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget. Arbeidsoppgaver Telekommunikasjonsmontør i GE Fiber AS: Bygge, drifte- og feilsøke på fiber- og telenett Bygge lokale...

les mer