Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

8. nov 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 52,6 mill.kr. per 30. september 2023.

Økonomiske resultater i konsernet

 • Samlede driftsinntekter for konsernet var 195,1 mill. kr. per 30.september 2023, mot 264,0 mill. kr. per 30. september 2022.
 • Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 52,6 mill. kr. per 30. september 2023, mot 199,0 mill. kr. per 30. september 2022. Nedgangen skyldes i all hovedsak nedgang fra høye kraftpriser i 2022.

GE Holding

 • Uværet «Hans» i august førte til at det ble satt krisestab. I beredskapsarbeidet ble det lagt stor vekt på våre medarbeideres sikkerhet.
 • Det er etablert gjensidig bindende samarbeid med våre naboer i energibransjen. Dette oppleves som gjensidig positivt og vil fortsette.
 • Kjøp av aksjer i Elnett Energi Invest AS opp til 100% eierskap, og derigjennom økt eierandel (44,2%) i On Energi AS.

Vevig

 • Antall nettkunder har økt med 51 i 3. kvartal 2023 og det er ved kvartalets slutt totalt
  22 665 nettkunder.

GE Fiber

 • Det er utført 16 stk. fase 3/ fortetningsoppkoblinger (påkobling på allerede utbygde felt), samt 3 bedriftsoppkoblinger i kvartalet.

GE Produksjon

 • Produksjonen i kvartalet var totalt på 40,8 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 22,3 GWh på Moksa, 14,2 GWh på Vinkelfallet og 4,3 GWh på Åkvisla.
 • Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fem år har vært 10,9 GWh for Moksa, 7,0 GWh for Vinkelfallet og 1,6 GWh for Åkvisla.

GE Fornybar

 • Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 3. kvartal 2023 var 184,2 GWh, mot 241,0 GWh ved utgangen av 3. kvartal 2022.
 • Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 3. kvartal 2023 var 99,4 GWh, mot 139,4 GWh ved utgangen av 3. kvartal 2022.
 • GE Fornybar, AS Eidefoss og Nord-Østerdal Kraftlag samler sine solkraftsatsninger i selskapet Innlandet Fornybar AS

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.