Fra årets konferanse på Rudi gard

Krafttak for grønn vekst 3 år – sluttrapport

30. okt 2023

Fra 2019 til 2023 har prosjektet «Krafttak for grønn vekst» jobbet på tvers av 12 kommuner med mål om å sette fart på det grønne skiftet i næringslivet, og sette Gudbrandsdalen på kartet.

Prosjektet har fokusert på å inspirere og utfordre Gudbrandsdalens viktigste næringer og toneangivende aktører innen rekreasjonsnæring, bygg og anlegg, energi og fornybar sektor, landbruk og industri.

Konsernsjef Per Oluf Solbraa har vært styringsgruppeleder, og uttaler bl.a.:
» – Krafttak for grønn vekst vil stå som et veiskille for Gudbrandsdalen. Kraftselskapene i Gudbrandsdalen stod bak initiativet, og hadde mål om å bidra til fart inn i det grønne skiftet for næringslivet i regionen.

Prosjektet ble større og viktigere enn vi først så for oss. Vi har bidratt til å starte samarbeid og prosjekter både hos bedrifter og kommunene. Regionen er omforent om en felles visjon – Gudbrandsdalen som en smart, grønn dal.

Effektene vi ser er store, og det er viktig å ikke stoppe arbeidet nå. Vi trenger gode møteplasser på tvers av kommunegrenser og bransjer. Vi må fortsette å jobbe med å både forstå og konkretisere hva bærekraft betyr, for kravene fra myndigheter, markedet og kundene er hele tiden i endring. Derfor er ikke denne rapporten slutten på krafttaket, men den markerer også starten på videreføringen.«

Prosjektet har bl.a. resultert i:

Prosjektets mål, virkemidler og resultater beskrives nærmere i sluttrapporten, som nå er publisert. Se også videoen fra Krafttak for grønn vekst.