Konsernsjef Per Oluf Solbraa har signert HMS-løftet.

Vi har signert HMS-løftet

17. jan 2022

Konsernsjef Per Oluf Solbraa har signert Energi Norges HMS-løftet som betyr at vi skal jobbe for å bli enda bedre på HMS enn det vi er i dag. Hos hos skal det være trygt å jobbe, og alle skal komme glade og friske hjem. 

Bakgrunnen til initiativet er at energibransjen, som har generelt lave skadetall, ikke har klart å ha en nedadgående trend slik som andre bransjer det er naturlig å sammenligne seg med. 

Alle lederne i medlemsbedriftene til Energi Norge har blitt utfordret til å undertegne HMS-løftet som er et nyutviklet program som starter med at øverste leder i bedriften forplikter seg til de fem HMS-løftene: 

  • Jeg har ansvaret for et inkluderende, skadefritt og trygt arbeidsmiljø.
  • Jeg mener alle uønskede hendelser og ulykker kan forhindres.
  • Jeg mener et inkluderende og åpent arbeidsmiljø gjør oss sterkere.
  • Jeg skal kontinuerlig arbeide med forbedringer for å sikre en skadefri arbeidshverdag.
  • Jeg skal sikre kunnskapsdeling og samarbeide med medlemsbedriftene.