Gudbrandsdal Energi Produksjon AS

Gudbrandsdal Energi Produksjon AS (GE Produksjon) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Produksjon er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS.

Selskapets formål er å eie og drive anlegg for produksjon av vannkraft. Videre skal selskapet eie og forvalte fast eiendom.

Selskapet eier tre vannkraftanlegg, med en samlet produksjon på ca. 90 GWh:
 Vinkelfallet i Ringebu kommune
 Moksa og Åkvisla i Øyer kommune

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Produksjon AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Telefon

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 941 739 601 MVA

Fakturamottak