Gudbrandsdal Energi Fiber AS

Gudbrandsdal Energi Fiber AS er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er å bygge, eie og drive anlegg for bredbånd samt delta i andre selskap med samme eller lignende formål. 

Gudbrandsdal Energi Holding AS er medeier i Eidsiva Bredbånd (EB), sammen med 8 andre energikonsern i regionen. EB har samarbeidsavtale med alle eierne og deres fiberselskap.

Ved ønske om fiberbredbånd eller hvis det er spørsmål om kundeforhold, kontakt EB på telefon 61 20 06 12 eller via deres nettsider.

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Fiber AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Telefon

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 926 478 087 MVA

Fakturamottak