Gudbrandsdal Energi Fornybar AS

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (GE Fornybar) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Fornybar er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er bygge, eie, drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap med tilhørende virksomhet.

GE Fornybar eier:

20 % av Austri Raskiftet DA, et vindkraftverk som ble satt i drift i 2018 og som har en årlig middelproduksjon på ca. 370 GWh. Mer informasjon her.

20 % av Austri Kjølberget DA, et vindkraftverk som ble satt i drift i 2021 og som har en årlig middelproduksjon på ca. 195 GWh. Mer informasjon her

33,3 % av Innlandet Fornybar AS (gjennom Innlandet Fornybar Holding AS), et selskap som satser på solkraftutbygging i Innlandet.

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Telefon

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 916 319 614 MVA

Fakturamottak