Gudbrandsdal Energi Fornybar AS

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (GE Fornybar) er er et selskap i Gudbrandsdal Energi-konsernet. GE Fornybar er 100 % eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS. Selskapets formål er bygge, eie, drive anlegg for produksjon av fornybar energi og investere i selskap med tilhørende virksomhet.

GE Fornybar eier 20 % av Austri Raskiftet DA, et vindkraftverk som ble satt i drift 31.12.2018 og som har en årlig middelproduksjon på ca. 370 GWh. Mer informasjon her.

GE Fornybar eier 20 % av Austri Kjølberget DA, et vindkraftverk som er planlagt ferdigstilt i 2021 og som har en forventet årlig middelproduksjon på ca. 195 GWh. Mer informasjon her.

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 916 319 614 MVA

Fakturamottak