Gudbrandsdal Energi Holding AS

Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

GE Holding eies av Ringebu kommune (30 %), Øyer kommune (30 %), Nord-Fron kommune (20 %) og Sør-Fron kommune (20 %)

GE Holding er medeier i Fjordkraft Holding ASA, Eidsiva Bredbånd AS og ON Energi AS.

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Holding AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 914 888 956 MVA

Fakturamottak