Gudbrandsdal Energi Holding AS

Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Selskapets formål er å eie og forvalte eierskapet i datterselskapene samt ivareta andre finansinvesteringer.

GE Holding eies av Ringebu kommune (30 %), Øyer kommune (30 %), Nord-Fron kommune (20 %) og Sør-Fron kommune (20 %)

GE Holding eier:

2,23 % av Eidsiva Bredbånd AS, som leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet på Østlandet.

6,71 % av Elmera Group ASA, morselskapet i et konsern som bl.a. eier strømsalgselskapene Fjordkraft AS og Gudbrandsdal Energi AS.

6,66 % av Energisenteret DA, et opplevelses- og undervisningssenter om vannkraft og annen fornybar energi i Hunderfossen Familiepark.

44,175 % av On Energi (gjennom Elnett Energi Invest AS), en av landets ledende energientreprenører.

8,83 % av Skåppå AS, som hjelper gründere og etablerte bedrifter i utviklingen av selskapet.

40 % av Varde Investeringslaug AS, som bidrar med risikokapital og kunnskap til selskaper i Gudbrandsdalen.

 

Firmanavn

Gudbrandsdal Energi Holding AS

Postadresse

Strandgata 39, 2640 Vinstra

Besøksadresse hovedkontor

Besøksadresse avdelingskontor

Telefon

Åpningstider

08:00–15:00

Foretaksnr.

NO 914 888 956 MVA

Fakturamottak