De siste dagers oppslag i GD, faktafeil og sitatfusk

18. mai 2011

GD har i flere oppslag denne uka tatt for seg ulike forhold ved drift og forvaltning i Gudbrandsdal Energi

Oppslagene etterlater et inntrykk av ulovligheter, uryddighet og samrøre tilknyttet nåværende og tidligere sentrale lederskikkelser i selskapet.
Det er urovekkende at en regionavis gjør dette basert på faktafeil, sitatfusk og fravær av elementær kunnskap om juridiske sammenhenger.

Vi vil slå fast følgende sentrale punkt : 

–         Selskapet/eiere har gjennom den siste 15-års perioden hatt ulike ledende juridiske miljøer som rådgivere for å kvalitetssikre alle avtaler etc.

–         det er revet fullstendig ut av alle sammenhenger først å påstå at selskapet har drevet ulovlig – for deretter å bruke dette som bakgrunnsfaktum i senere oppslag.

–         alle sentrale beslutninger knyttet til avtaleverk i og rundt selskapet har vært enstemmige såvel i styret som blant eierne – etter grundige prosesser med eksterne juridiske rådgivere involvert

–         GD er uten evne til å skille mellom selskapets juridiske posisjon og eiernes ansvar. Aksjonæravtale og EØS-problematikk er eiernes ansvar og de har bedt selskapet utrede for fellesskapet. At journalisten ikke har fått med seg dette avgjørende punktet er utrolig.

–         Gudbrandsdal Energi har ikke behov for noen ”opprydding” slik det det er framstilt i GD. Det er styrets og adm. dirs ansvar å videreutvikle selskapet i tråd med eiernes ambisjoner. Selskapet har gjennom langsiktig strategisk satsing de siste årene i dag en svært god basis for en slik videreutvikling.

 
GD har i tillegg sterkt fokus på EØS-regelverket og setter Gudbrandsdal Energi nærmest i en kriminell bås. Dette viser en mangel på kunnskap om bransjen generelt – der dette er en sentral problemstilling for mange selskaper.

Det unnlates å gjøre oppmerksom på at selskapet allerede er inne i en ryddig prosess i denne saken – en prosess som er vedtatt av styret og eiere. Journalisten har dessverre ikke klart å begripe sammenhengene i regelverket – som omfatter langt flere forhold enn avtalekrafta selskapet disponerer. Disse problemstillingene er først og fremst eiernes utfordring – ikke selskapets slik GD feilaktig framstiller det.

GD bør absolutt bruke sine ressurser på kritisk journalistikk – men det fordrer at GD forholder seg til de realitetene avisen møter og ikke produserer grunnløse påstander som deretter presenteres som fakta.

Dette blir spesielt ille når dette rammer enkeltpersoner som gjennom stor innsats og høy integritet i mange år har vært sentrale for den gode utviklingen selskapet har hatt.


for styret i Gudbrandsdal Energi AS