Ekstraordinær generalforsamling

3. jan 2013

I ekstraordinær generalforsamling i dag ble ny eierfordeling og nye vedtekter i selskapet vedtatt.

Eiersaken har vært behandlet i alle fire eierkommuners kommunestyrer, med enstemmig tilslutning hos alle.

Ringebu og Øyer er nå største eiere i selskapet, med 30% eierandel hver. Nord-Fron og Sør-Fron har 20% av aksjene hver. 

Eierne og selskapet er glade for løsningen på eiersaken, og ser fram til å ta fatt på nye utfordringer.

Ordførere fra hhv. Nord-Fron, Øyer, Sør-Fron og Ringebu er fornøyde.