Gudbrandsdal Energi går inn på eiersiden i Elnett Energi AS

2. mai 2013

GE kjøper 34% av aksjene i Elnett Energi, og blir med det største eier.

Elnett Energi ble stiftet i 2010, og er i dag en landsdekkende og internasjonal aktør innen energi- og industrimarkedet.
Selskapet har flere rammekontrakter og en betydelig ordrereserve hos mange, store kunder.

Selskapets forretningsområder er
– energimontasje
– industrimontasje
– strømforsyning til bane
– service- og rammeavtaler for industri og energi

GE går inn på eiersiden i selskapet bl.a. pga. at
– vi ønsker å finne eierskap i et selskap vi har tro på vil utvikle verdier fremover innen deler av vår kjernevirksomhet
– selskapets ledelse inngir stor tillit og er tydelige på markedsmuligheter og strategisk retning
– dette gir muligheter for arbeidsoppgaver og kompetanseutvikling av egne ansatte