Avslag på konsesjonssøknad for Øla kraftverk

28. jan 2014

Se tidligere nyhetssak 04.12.2013.

NVE avslo den 18.12.2013 vår konsesjonssøknad for utbygging av Øla i Nord-Fron kommune. 


Et slikt avslag kan påklages, noe vi etter en intern vurdering ikke vil gjøre.

Arbeidet med Øla kraftverk er dermed avsluttet.