Mari Botterud, ordfører i Øyer kommune

Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til flere av GEs medarbeidere

8. des 2014

Flere tidligere og nåværende medarbeidere ble under en festmiddag i Øyer 4. desember hedret for lang tjeneste i selskapet.

Tre tidligere ansatte, Rolf Hallum, Arne Ivar Musdalslien og Rolf Bergdølmo arbeidet i mer enn 30 års for selskapet.
Sylvi Byrbotten og Helge Rudihagen har arbeidet i selskapet i 45 år, mens Stein Erik Høyesveen har arbeidet i selskapet i 40 år.
Alle ble hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. 
Øyers ordfører Mari Botterud sto for høytidelig utdeling av medaljer og diplomer.

Stolte mottakere av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i Gudbrandsdal Energi, flankert av GEs adm. direktør og Øyers ordfører:

Fra venstre: Adm. direktør Bjarne Slapgard, Helge Rudihagen, Rolf Hallum, Sylvi Byrbotten, Arne Ivar Musdalslien og Øyers ordfører Mari Botterud. 
Stein-Erik Høyesveen og Rolf Bergdølmo var forhindret fra å delta ved utdelingen.

I tillegg til alle de ovennevnte fikk Odd Harald Holumsnes utdelt gullur av adm. direktør Bjarne Slapgard for 25 års tjeneste.