Julehilsen fra adm. direktør

23. des 2014

Gudbrandsdal Energi har igjen lagt bak seg et hektisk og spennende år.

Også i 2014 har anleggsaktiviteten vært preget av den store E6-utbyggingen gjennom dalen.

E6-prosjektene stiller store krav til oss, og vi har klart å levere med rett kvalitet til rett tid.

Antall nettkunder har nå passert 18.000. Årets økning skyldes hovedsakelig utbygging av strømforsyning til tre større, eksisterende hyttefelt. 
Denne utbyggingen har gitt oss 340 nye nettkunder.

Norsk Kundebarometer bekreftet for 4. år på rad at GE har de mest fornøyde kundene i energibransjen. 
Vi er glade i kundene våre, og vi skal fortsatt jobbe for å vise oss tilliten verdig.

I november fikk vi endelig konsesjon på Åkvisla kraftverk. Målsetningen er at kraftverket skal begynne å produsere strøm i 2016.

En stor takk til alle ansatte som daglig bidrar til at GE går godt, noe som kommer eiere og vårt lokalsamfunn til gode.

Jeg ønsker alle kunder og forretningsforbindelser en god og fredelig jule- og nyttårsfeiring.

Bjarne Slapgard
Adm. direktør