Årsrapport 2014

4. mai 2015

Gudbrandsdal Energi hadde i 2014 en omsetning på 555,4 milloner kroner. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat etter skatt på  40,1 milloner kroner.

Fra adm.direktørs kommentar i årsrapporten:

Vårt selskap har gjennom 2014 bygd ut tre større linjeprosjekter i vår region, med tilknytning av ca. 300 hytter.  Vi har befestet posisjonen vår i strømsalg både i volum og inntjening. Vi leverer det vi skal for å følge opp E6-utbyggingen, og vi ruster opp kraftanleggene våre. I tillegg har vi fått fram flere kraftprosjekter til investeringsbeslutning i 2015.

Alt dette er solid verdiskapning, ved siden av at selskapet leverer et bra resultat, som gir eierne utbytte og styrket egenkapital i selskapet.  Dette gir samlet en basis for å møte utfordringene knyttet både til lavere strømpris og krav til strukturtilpasning.


Du finner hele årsrapporten her.