Gudbrandsdal Energi omdannet til konsern

22. sep 2015

I dagens generalforsamling/styremøte ble de formelle vedtak gjort knyttet til konsernetablering av Gudbrandsdal Energi.

Saken har vært til behandling og er godkjent i kommunestyrene i de fire eierkommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

Konsernetableringen innebærer at eierkommunene har sitt eierskap i Gudbrandsdal Energi Holding as, som har fire heleide datterselskap for marked, nett, produksjon og investering i fornybar energi.

Konsernetableringen bygger på samme eierprinsipper som de fire eierne vedtok i forbindelse med eierløsningssaken i 2013. 

De ansattes nåværende rettigheter og plikter videreføres i konsernet. Gjennom konsernetableringen er Gudbrandsdal Energi bedre posisjonert for å kunne videreutvikle seg innenfor de virksomhetsområdene selskapet i dag driver.

For ytterligere informasjon kontakt styreleder Sverre Tysland tlf. 908 33323 eller administrerende direktør Bjarne Slapgard tlf. 900 22315.