Årsrapport 2015

2. jul 2016

Årsrapporten for 2015 er nå tilgjengelig

Utdrag fra adm. direktørs kommentar i årsrapporten:

Vi har et godt år driftsmessig, men særlig på grunn av store pensjonskostnader får vi et svakere regnskapsmessig resultat enn tidligere. Gjennom året har vi også tilrettelagt for og gjennomført en konsernetablering slik at Gudbrandsdal Energi nå er et konsernselskap med mor og fire døtre. Dette gjør oss i stand til å møte framtidige utfordringer med større valgfrihet til å finne gode løsninger for selskapet.

Selskapet fyller 100 år i 2016 og jubilanten har fram til i dag stått solid gjennom den samfunnsutviklingen regionen vår har vært gjennom. Nå er vi på vei inn i en framtid med raskere endringer både i vår verdikjede nasjonalt og tilpasninger vi som bransje må gjøre til internasjonale krav. 

Du finner årsrapporten her.