Kraftstasjonsbygningen ved inntaksdammen til Moksa kraftverk.

Åkvisla kraftverk satt i drift

20. sep 2016

Åkvisla kraftverk ble offisielt åpnet onsdag 14. september 2016.

Elva Moksa har vært brukt til kraftproduksjon helt siden 1909. Mellom 1930 og 1950 ble det etablert reguleringer i Øyerfjellet, og de fire magasinene Våsjøen, Goppollen, Djupen og Grunna ble etablert. Moksa kraftstasjon på Tretten ble satt i drift i 1990, og det nedre fallet i Moksavassdraget blir utnyttet her. 

Åkvisla kraftverk fikk konsesjon av NVE den 18. desember 2013. Kraftverket er bygd ut i perioden 27.04.2015 – 01.07.2016, og har nå vært gjennom en prøvedriftsperiode. Med Åkvisla kraftverk vil det allerede regulerte Moksavassdraget utnyttes enda bedre til produksjon av fornybar energi. Åkvisla kraftverk vil årlig produsere ca. 10 Gwh fornybar energi, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 500 husstander.

Eier av kraftverket er Gudbrandsdal Energi Produksjon AS. Planlegging og gjennomføring av utbyggingen er utført av Eidsiva Vannkraft AS.

Kraftstasjonen startes av varaordfører Mari Botterud og tidl. maskinmester Gunnar Larsen.