Slik vil deler av vindparken fremstå.

Raskiftet vindkraftverk

8. jun 2017

GE Fornybar eier 20% av Raskiftet vindkraftverk. Utbyggingen er i full gang.

Utbyggingen av Raskiftet Vindkraftverk utføres under EPC kontrakt, hvor OX2 er Austri Raskiftet DA sin motpart. Grunnlaget for kontrakten er en funksjonell spesifikasjon med fast pris til avtalt overleveringstidspunkt.
Fremdriften i prosjektet har vært god så langt, og prosjektet ligger foran tidsplanen. Avtalt  ferdigstillelsesdato er 31.12.2018.

Det jobbes med veibygging, man har kommet langt med avskoging og utgraving til de første fundamentene er påbegynt.
Mer informasjon om prosjektet her.