Generalforsamling i GE-konsernet

13. jun 2017

Generalforsamling og styremøter ble avholdt 12. juni 2016.

I styremøte fratrådte Bjarne Slapgard stillingen som adm. direktør for konsernet og styret konstituerte Per Oluf Solbraa i stillingen inntil videre og fram til ny adm. direktør begynner i stillingen.

Generalforsamlingen valgte slikt styre:
Bjarne Slapgard, ny styreleder
Odd Petter Børde, fortsetter som nestleder
Bente Odlo, fortsetter som styremedlem
Randi Nortorp Mølmen, fortsetter som styremedlem
Ragnhild Ulvik, nytt styremedlem