Jubileumsfeiringen ble avsluttet med gratiskonsert med Highasakite på Rudi Gard 24. september.

Årsrapport 2016

29. jun 2017

Årsrapporten for jubileumsåret 2016 er nå klar.

Gudbrandsdal Energi feiret 100 års-jubileum i 2016, med en rekke arrangementer i jubileumsuka i september. Konsernet kunne også markere andre viktige milepæler i jubileumsåret:
– 100.000 sluttkunder på kraftsalg passert
– antall nettkunder passerte 19.000
– Åkvisla kraftverk ble ferdigstilt
– utbyggingen for Raskiftet vindkraftverk ble påbegynt 

Under følger noen sitater fra adm. direktør Bjarne Slapgards kommentar i årsrapporten.

«Formålet med feiringa var klart å markere de passerte hundre år, men ikke minst gjennom alle tilstelninger å fokusere på framtida gjennom blant annet å gi de unge talenta våre en sentral rolle. Historieboka som ble skrevet viser med all tydelighet at selskapet gjennom alle år har vært preget av endringer. Skal framtidas eiere og ansatte videreføre arven etter sine forgjengere vil hovedoppgaven være å foreta nødvendige endringer for å utvikle selskapet videre.«


«Konsernet GE har en tilpasset organisering for å kunne utvikle sine virksomhetsområder i ulike retninger.«

«Endringer gir muligheter, det blir vår evne og vilje til se inn i dette framtidige landskapet som avgjør i hvilken grad vi klarer å kapitalisere på dette i form av bedret resultat og styrket egenkapital i åra framover. Samtidig er det en forutsetning for gode resultater at vi leverer våre produkter og tjenester med så høy kvalitet at vi blir foretrukket av kundene.«

Årsrapporten er tilgjengelig her.