Ca. 500 m3 betong i hvert vindmøllefundament krever god logistikk.

Status for utbygging av Raskiftet vindkraftpark

24. okt 2017

Alle fundamenter for vindmøllene er nå støpt, og prosjektet er i rute

Raskiftet vindkraftverk bygges på vestsiden av Osensjøen, øst for Rena. Vi har 20% eierandel i vindparken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Stadtwerke München, Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi Fornybar.

Vindparken vil bestå av 31 vindmøller, med en samlet effekt på ca. 111 MW. Disse vil gi en årsproduksjon på 350 GWh, som tilsvarer forbruket til 15 – 20.000 husstander.

Vindparkens planområde dekker ca. 27 kvadratkilometer. 

Det er pr. nå bygd og renovert ca. 30 km med veier for adkomst til vindmøllene, og alle interne høyspentkabler mellom vindmøllene er lagt. Det siste av i alt 31 fundamenter til vindmøllene ble støpt 11. oktober, og det er store dimensjoner: det går med ca. 500 m3 betong i hvert fundament.

Reising av vindmøllene begynner i mai 2018, og produksjon vil starte allerede medio 2018. Innen den tid skal 15 km med høyspentlinje bygges ut fra vindparken, for å få levert kraften til kundene.