Det brukes store ressurser på utbygging av bredbåndsinfrastruktur, her representert ved fibermontør Linda Båtberget.

Årsrapport 2017

1. mai 2018

Konsernet har lagt bak seg et år med stor aktivitet og gode resultater.

Adm. direktør Rune C. Vamråk skriver i sin kommentar bl.a.:

«….. vi viser med vår satsning på produksjon, nettdrift og sluttbruker at vi skal være en tydelig aktør fremover.»

«Endringer gir muligheter, og det blir vår vilje, evne og kapasitet til å se inn i dette landskapet som avgjør i hvilken grad vi kommer styrket ut av disse prosessene.»

«Gudbrandsdal Energi-konsernet er i god vekst og utvikling med de beste framtidsutsikter!»

Årsrapporten er tilgjengelig her.