Flomstor Våla ved Vinkelfallet kraftstasjon 9. mai.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

11. sep 2018

Samlet driftsresultat for konsernet etter 2. kvartal er 18,7 mill. før finans og skatt.

GE-konsernet:
Prognosen for driftsresultat for hele 2018 er 35,5 millioner. 
Vi har gjennomført en kartleggingsfase og utarbeidet sentrale rutiner for GDPR, EUs nye personvernforordning som ble innført i Norge 20. juli. Vi har også deltatt i arbeidet med en bransjenorm i regi av Energi Norge. Bransjenormen er sendt Datatilsynet for godkjenning og vårt videre arbeid tar utgangspunkt i bransjenormen. Vi er á jour med GDPR-rutiner i konsernet.

Innlandskraft:
Innlandskraftkonsernet hadde et driftsresultat på 15,3 mill.kr i 2. kvartal og oppdatert prognose for årets driftsresultat er 78,5 millioner.
Det har i 2. kvartal i begge markedsselskapene vært jobbet med å bygge kjennskap i markedet.
GE AS ble for åttende gang bransjens beste i Norsk Kundebarometer.
Hittil i år er det solgt 52 solanlegg, mens lansering av mobil er noe forsinket.

GE Nett:
Antall nettkunder er ved utgangen av kvartalet 20071. 
AMS-prosjektet er avsluttet. Testing av AMS-målerne pågår og målerne gir mulighet til å oppdage potensielle feil tidlig.
Systemutvikling har høy prioritet og det jobbes med integrasjoner og rapporteringsverktøy for økonomi, prosjektflyt og ressursplanlegging.
Av større prosjekter nevnes FTH (Fiber To the Home) på Harpefoss og Kvam, tre hyttefelt i Kvitfjell og strømforsyning til ny stolheis i Hafjell.

GE Produksjon:
Produksjonen har vært lav i første halvår, ca. 25,6% under 10 års gjennomsnitt. Dette skyldes i hovedsak montering av nytt kontrollanlegg i Vinkelfallet kraftstasjon og svært lav produksjon i juni.

GE Fornybar:
Ved utgangen av juni 2018 er fremddriften på Austri Raskiftet i henhold ti planen. Reising av vindmøllene er i gang, etter at den første delen ankom vindparken 5. juni.
Det jobbes med oppdaterte analyser for Kjølberget vindkraftverk med plan om investeringsbeslutning 3. kvartal 2018 gitt tilfredsstillende avkastning. 

Fra befaring i Raskiftet vindpark i slutten av juni.
Viseadm. direktør Per Oluf Solbraa, konsernkontroller Ellen Stokke og adm. direktør Rune C. Vamråk foran den første vindmølla som ble reist i vindparken.