Ny trafo til Heggerusten trafostasjon ble levert fra fabrikken i Slovenia i august.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

12. nov 2018

Samlet driftsresultat for konsernet er 31,1 millioner før skatt

GE-konsernet:
Samlede driftsinntekter for konsernet er 155,2 millioner kroner per 3. kvartal.
Samlet driftsresultat før skatt er 31,1 millioner, mens det var 38,9 millioner kroner per september 2017.
Prognose for driftsresultat 2018 er 39,9 millioner.

GE Produksjon:
På grunn av en tørr sommer har det vært en lavere produksjon, men høyere priser så langt i år sammenlignet med tidligere år.

GE Nett:
Antall nettkunder har økt med 139 i løpet av 3. kvartal 2018 og det er nå totalt 20 210 nettkunder.
Det vil fra 01. januar 2019 bli innført gebyr for de som ikke har AMS-målere.
Hyttefeltet Bånsetra på Fåvangfjellet og ny stolheis i Hafjell er spenningssatt.
Ny 20 MVA transformator og spole på 66 kV-nettet i Heggerusten trafo monteres. Driftssetting blir i 4. kvartal 2018.

GE Fornybar:
Hos Austri Raskiftet DA ble den første vindturbinen reist den 26. juli, og frem til slutten av september har det blitt produsert totalt 19,5 GWh. 
Kjølberget vindkraftverk (Austri Vind DA) legges frem som beslutningssak for styret i 4. kvartal 2018.

Innlandskraft:
Gudbrandsdal Energi har passert 110 000 kunder, og Eidsiva Marked hadde ved utgangen av 3. kvartal 129 000 kunder.
Innlandskraft har et driftsresultat på 67 millioner kroner hittil i år, og oppdatert prognose er 87,3 millioner kroner for 2018.