Etter 8 år med prosjektuvikling og utbygging står vindparken ferdig.

Raskiftet vindpark offisielt åpnet

13. des 2018

Vindparken ble offisielt åpnet av olje- og energiministeren i går.

Værgudene spilte på lag med daglig leder Magnus Axelsson i Austri Raskiftet da vindparken offisielt ble åpnet av olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg i strålende vintervær i går.

Freiberg og representanter fra eiere, samarbeidspartnere, utbyggere og kommunene fikk sammen med invitert presse en gjennomgang av hele prosjektet og påfølgende omvisning i vindparken.

8 år etter at utviklingssarbeidet startet er sluttstrek for utbyggingen vest for Osensjøen satt. NVE ga konsesjon til utbyggingen i 2015. 

Vindparken har vært i drift et par måneders tid og ble levert innenfor avtalt tid og budsjett. Svenske OX2 har vært totalentreprenør, mens danske Vestas har levert og installert vindturbinene. 

Vindparken skal årlig levere 370 GWh, som tilsvarer forbruket til ca 18.500 husstander.

Vindkraftverket eies av Eidsiva Vannkraft AS (20%), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20%) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60%).

Mer om Austri Vind.

På bildet under står (fra venstre) Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Christian Vogt (Executive vice president i Stadtwerke München), Rune C. Vamråk (konsernsjef i Gudbrandsdal Energi Holding), Oddleiv Sæle (direktør i Eidsiva Vannkraft) og Magnus Axelssson (daglig leder i Austri Raskiftet)

Videoene under viser godt utbyggingens store dimensjoner: