Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa (t.v.) sammen med styreleder Bjarne Slapgard og avgått konsernsjef Rune C. Vamråk.

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

1. apr 2019

Per Oluf Solbraa er konstituert som ny konsernsjef.

Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Bakgrunnen for dette er at han har eierinteresser og engasjement i andre selskaper som nå etter hvert krever så stor innsats at det blir vanskelig å kombinere. De prosjekter og prosesser GE- konsernet har på dagsorden krever fullt daglig fokus og styret har derfor valgt å konstituere Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef. Han tiltrer med umiddelbar virkning. Rune C. Vamråk vil stå til disposisjon for konsernet i oppsigelsestiden etter nærmere avtale.

Styreleder Bjarne Slapgard beklager at konsernet nå får et lederskifte, men sier at selskapet har en solid og sterk lederkapasitet i Per Oluf Solbraa.  Samtidig vil styret takke Rune C. Vamråk for innsatsen han har gjort for GE-konsernet.

Kontaktperson: Styreleder Bjarne Slapgard, tlf. 900 22 315