Fra Raskiftet vindkraftverk, som har lagt bak seg første kvartal med ordinær drift.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

2. mai 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 13,5 millioner kroner før skatt.

GE-konsernet:
Samlede driftsinntekter for konsernet er 65,0 millioner kroner per 1. kvartal.
Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 13,5 millioner kroner per 1. kvartal, mens det var 8,7 millioner kroner per 1. kvartal 2018.

GE Holding:
Det har ikke vært skader med eller uten fravær i dette kvartalet.
Adm. direktør Rune C. Vamråk sa opp sin stilling med virkning fra 31.03.2019. Per Oluf Solbraa ble konstituert som konsernsjef fra 1.4.2019.

GE Produksjon:
Det har vært både høyere produksjon og spotpris i 1. kvartal 2019 enn for 1. kvartal 2018.

GE Nett:
Antall nettkunder har økt med 126 i løpet av 1. kvartal 2019 og det er ved kvartalets slutt totalt 20 535 nettkunder.
Elhub ble satt i drift 18. februar 2019. Dette har krevd, og krever fortsatt mye ressurser både fra oss og systemleverandør.
Det er fra 01. januar 2019 innført gebyr for de som ikke har AMS-målere.

GE Fornybar:
Akkumulert produksjon på Austri Raskiftet for 1. kvartal var 99 876 MWh, mot budsjettert produksjon på 98 136 MWh.
Fra 01. januar 2019 har Gudbrandsdal Energi Holding AS tatt over økonomifunksjonen i Austri Raskiftet DA.
Kjølberget Vindkraftverk (Austri Kjølberget DA) er under utredning og dette arbeidet har fortsatt i 2019. Det jobbes mot Financial Close i 2. kvartal 2019.