Årsrapport 2018

24. mai 2019

Ekstern verdivurdering av konsernet viser at investeringene som er gjort i 2018 har vært verdiøkende.

Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa.

Under følger noen sitater fra ledelsens kommentar:
– «Vi har også i 2018 hatt stor aktivitet i hele konsernet, og gjort store investeringer innenfor nett, fiber og ny fornybar kraftproduksjon. Ekstern verdivurdering av konsernet viser at investeringene som er gjort har vært verdiøkende.»

– «Det er flere regulatoriske endringer på gang som vil påvirke oss og bransjen. …. Det er viktig at bransjen framover klarer å ta en mer aktiv rolle i det offentlige ordskiftet.»

– «I 2018 tok vi initiativ til en klimadugnad i Gudbrandsdalen. …. Alle energiselskapene i Gudbrandsdalen er med som prosjekteiere – framtiden er fornybar og fullelektrisk!»

– «Sikker strømforsyning blir stadig viktigere i vårt samfunn. Forsyningssikkerhet er derfor et viktig element i alle tiltak som planlegges og gjennomføres i vårt distribusjonsnett.»

– «I 2010 startet GE sammen med andre, selskapet Austri Vind DA. Samarbeidet har ført til bygging av Raskiftet vindkraftverk, der den siste vindturbinen sto ferdig i oktober 2018.»

– «Vår etablering av Innlandskraft sammen med Eidsiva har ført til at vi er landets tredje største sluttbrukeraktør innenfor strømsalg.»

Årsrapporten er tilgjengelig her.