Kraftproduksjon og spotpris høyere enn samme kvartal i fjor.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2019

6. sep 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 30,5 millioner.

Økonomiske resultater i konsernet
Samlede driftsinntekter for konsernet er 123,3 millioner kroner per 2. kvartal. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 30,5 millioner kroner i 2. kvartal.

GE Holding
Det har ikke vært skade med fravær i 2. kvartal, men én skade uten fravær.

Sykefraværet er lavt.

GE Produksjon
Både spotpris og produksjon er høyere enn for samme kvartal i fjor. Produksjonen er høyere enn gjennomsnittet for perioden 2009 – 2018.

Det er lagt ut gytegrus både i Moksa og i Våla.

GE Nett
Antall nettkunder har økt med 57 i 2. kvartal og det er ved utgangen av kvartalet 20 601 nettkunder.

Høringsfristen for ny 66 kV-linje mellom Harpefossen og Ringebu er utgått og det jobbes med å svare på innspill.

I juni sendte NVE ut høringsdokumenter for endringer i energilovforskriften og kontrollforskriften.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon på Austri Raskiftet for 1. halvår var 177,6 GWh, mot budsjettert produksjon på 182,7 GWh.

Financial Close på Austri Kjølberget ble gjennomført 24. april.