Ansvarsområder HR, IKT, økonomi og eiendomsportefølje. Søknadsfrist er 27.10.2019.

Stilling ledig: Direktør konsernutvikling

24. sep 2019

Stillingen vil få ansvaret for stabsområdene HR, IKT og økonomi samt ansvar for vår eiendomsportefølje. 

Den som ansettes skal også bidra til å øke konsernets konkurransekraft gjennom utvikling av nye forretningsmuligheter. Den som ansettes blir dermed en spydspiss og koordinator innenfor strategi- og forretningsutvikling. Direktør konsernutvikling vil også utøve eierrollen som styremedlem i enkelte av våre deleide selskaper.

Vi søker deg med betydelig erfaring fra et eller flere av ansvarsområdene, og med dokumentert evne til å skape ny «butikk». Du må være tydelig og kraftfull som leder, og ha mot til å utfordre og tenke nytt. Samarbeidsevner og gode relasjonsegenskaper blir også avgjørende for å lykkes. Stillingen inngår i konsernets ledergruppe, rapporterer til og vil være stedfortreder for konsernsjef. Vi kan tilby en enestående mulighet i en dynamisk og fremtidsrettet bransje.

Hovedarbeidsoppgaver / ansvarsområder:
– Ledelse og utvikling av både organisasjon og medarbeidere innen stabsområdene
– Overvåkning og analyse av endringer innenfor teknologi, marked/bransje, regulering og rammebetingelser
– Utarbeidelse av konsernets strategiplaner og aktuelle prosesser forbundet med dette
– Samordning av konsernets prosjektarbeid innenfor innovasjon, forretningsutvikling og restrukturering
– Utøve eierrollen gjennom styreverv i deleide selskaper
– Personal- og budsjettansvar for eget ansvarsområde
– Medansvar for den overordnede utvikling av konsernet

Din profil:
– Høyere relevant utdannelse på masternivå
– God erfaring fra ledelse av et eller flere av ansvarsområdene samt fra strategi/forretningsutvikling med dokumenterte resultater
– Analytisk sterk, med god forretningsforståelse
– Initiativrik og resultatorientert
– Evne til raskt å sette seg inn i nye løsninger og teknologier
– Samarbeidsorientert med evne til å skape motivasjon og engasjement
– Meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:
– En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
– Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent miljø
– Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen hos Headvisor, tlf. 91729682/97155441. Konsernsjef Per Oluf Solbraa kan også kontaktes på tlf. 95823274.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 27. oktober via www.headvisor.no