Utfordrende stilling i spennende bransje i endring.

Stilling ledig: Nettsjef

7. nov 2019

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.

Utfordrende stilling i spennende bransje i endring

Gudbrandsdal Energi Nett AS skal ha effektiv drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper med målsetting å videreutvikle aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv samt holde lav og stabil nettleie til kundene med god forsyningssikkerhet.

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef.  

Ansvar

 • Lede selskapet med fokus på organisasjon/medarbeidere, kvalitet i leveransene, gode kundeopplevelser samt god anvendelse av kapital og økonomiske resultater.
 • Sikre selskapet løpende resultater, herunder å arbeide for optimale rammebetingelser.
 • Delta i konsernledelsen og i samarbeid med øvrige medlemmer her arbeide for en helhetlig videreutvikling av konsernet.

Målsetting for stillingen

 • Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi.
 • Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder.
 • Sikre at næringsliv og forbrukere i selskapets nettområde får lav nettleie.

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse

Nettsjefen må være en erfaren og drivende leder helst med erfaring fra tilsvarende stillinger. Oppsummert ønskes følgende bakgrunn/ erfaring:

 • Solid erfaring og gode dokumenterte resultater fra strategisk og operativ utvikling av tilsvarende virksomhet. Ha levert sikker, lønnsom og effektiv drift over tid.
 • Erfaring fra ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser med dokumentert gode resultater. Må kunne vise til gevinstrealisering av slike prosesser.
 • Erfaring innen innovasjon og nyskapning som har gitt dokumentert effektivisering og/ eller nye forretningsmuligheter vil være en fordel.
 • Selskapets virksomhet er kapitalintensiv og krever derfor forståelse for kapitaloptimalisering.
 • Ledererfaring fra linjeledelse. Må kunne vise til utvikling av medarbeidere/ ledere og talenter samt lederteam.
 • Erfaring fra relasjons- og nettverksbygging, mediekontakt og kontakt med viktige aktører, myndigheter etc.
 • Styreerfaring, eller erfaring i arbeid overfor et styre.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Relevant, gjerne teknisk utdanning.

Ledelse/ lederstil

 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg.
 • Fokus på å utøve ledelse i tråd med de verdier og ledelsesprinsipper som gjelder i konsernet.
 • Åpen, tydelig, motiverende og synlig.
 • Gode relasjonsskapende evner og med evne til å skape tillit.
 • Strategisk og helhetstenkende, men også handlekraftig og gjennomføringssterk.


Vi kan tilby faglige og ledermessige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring. Konkurransedyktige betingelser. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682, eller konsernsjef Per Oluf Solbraa i GE, tlf. 95823274. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. januar via www.headvisor.n