Hyttebyggingen, her fra Moseterområdet i Øyer, gir GE Nett stadig flere nettkunder.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

14. nov 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 40,4 millioner.

Økonomiske resultater i konsernet
Samlede driftsinntekter for konsernet er 173,0 millioner kroner per 3. kvartal. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 40,4 millioner kroner per 3. kvartal.

GE Holding
Det har ikke vært skade med fravær i 3. kvartal, og det er ikke rapportert skader uten fravær.

Bedriftshelsetjenesten har gjennomført arbeidshelseundersøkelse for GE Nett. Tilbakemeldingene er positive i forhold til arbeidsmiljø og trivsel.

GE Produksjon
Samlet produksjon for kraftverkene Moksa og Vinkelfallet er 8,2 % over gjennomsnittsproduksjon i perioden 2009-2018.

GE Nett
Antall nettkunder har økt med 124 i løpet av 3. kvartal 2019 og det er ved kvartalets slutt totalt 20 729 nettkunder. Siden nyttår har antall nettkunder økt med 318.

Kommentarer til høringsuttalelser på konsesjonssøknad for ny 66kV linje mellom Harpefoss kraftstasjon og Ringebu trafostasjon er sendt til NVE.

En ny fjernstyrt bryter med vern er satt opp for å redusere KILE-risikoen på Skåbu/Feforlinjen.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon på Austri Raskiftet for 3. kvartal var 253,1 GWh, mot budsjettert produksjon på 254,9 GWh.

Fremdriften på bygging av Austri Kjølberget er omtrent som planlagt. Avskoging og det meste av veier og fem fundamenter er ferdigstilt.