Oppdatering vedr. vår håndtering av koronasituasjonen

16. mar 2020

Vår driftssituasjon er tilnærmet «normal», og vi har så langt ikke hatt spesielle driftsutfordringer som følge av viruset.

Stadig flere og strengere tiltak for å hindre smittespredning preger hverdagen vår, samtidig som vi har fokus på at vår drift opprettholdes så normalt som mulig. Oppfølging av Folkehelseinstituttets grunnleggende hygieneråd, nasjonale føringer samt den lokale forskriften for å begrense koronasmitte er her sentrale.

Vi følger løpende utviklingen nasjonalt og lokalt og har jevnlige møter i beredskapsledelsen.

I følge Folkehelseinstituttet vil trolig perioden med flest smitta komme til sommeren. Beredskapsledelsen planlegger ressurssituasjonen i forhold til dette.  

Ledelsen både i GE Nett og GE Holding er fysisk adskilt; noen vil framover arbeide fra hjemmekontor, mens andre vil møte på Vinstra. Hjemmekontor brukes så langt det er mulig også for flere andre medarbeidere.

Vi har i dag innført streng besøkskontroll. Personer som ikke er ansatt i GE slipper ikke inn i våre bygninger uten at dette er strengt nødvendig.

Det er sterkt fokus på at ansatte på Øyer og ansatte på Vinstra ikke har fysisk kontakt med hverandre.

Vår beredskapskoordinator har fortløpende dialog med beredskapsledelsen i kommunene. Vårt budskap til kommunene er at vår driftssituasjon er tilnærmet «normal», og at vi så langt ikke har hatt spesielle driftsutfordringer som følge av viruset.

GE Nett har besluttet å utsette større, planlagte arbeider på ubestemt tid.