Konsernsjef Per Oluf Solbraa

Pressemelding: Selger Innlandskraft til Fjordkraft

17. jul 2020

Eierne av strømleverandørene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap.

Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS. Gudbrandsdal Energi Holding blir gjennom transaksjonen en betydelig eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA. 

– Både Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Marked er attraktive selskap for Fjordkraft og det er mange likhetstrekk mellom våre virksomheter. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

– Et salg av sluttbrukerselskapet tydeliggjør Eidsiva sin posisjon som infrastrukturselskap, og vil gjøre selskapet enda sterkere til å investere i nett, fjernvarme og fiber. Det gir også mer kraft til å utvikle ny virksomhet, og vil samlet sett bedre oppnå hensikten med Eidsiva som er industriell utvikling, finansiell avkastning og samfunnsutvikling, sier konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen. Andresen presiserer at det kun er aksjeposten i sluttbrukerselskapet Innlandskraft AS som er omfattet av salget. Den øvrige virksomheten til Eidsiva Energi-konsernet fortsetter som før.
Gudbrandsdal Energi Holding AS er den andre av selgerne og som er eier av Innlandskraft AS sammen med Eidsiva Energi. GEH har ønsket at størstedelen av salgssummen betales som aksjer i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA.

– Dagens konkurransesituasjon i strømmarkedet tilsier behov for å være en del av noe større. Ved at Fjordkraft overtar gjør det at strømleverandøren Gudbrandsdal Energi får utvikle seg videre på Vinstra som et nasjonalt prisfighter-brand. På konsernnivå vil vi fortsatt være tilstede i hele verdikjeden ut til sluttbruker gjennom eierskapet av aksjer i Fjordkraft Holding AS og den øvrige virksomheten til Gudbrandsdal Energi konsernet er ikke omfattet av salget, sier Per Oluf Solbraa konsernsjef i GEH.

Kontaktperson hos GE Holding:
Konsernsjef Per Oluf Solbraa, mobil 95823274.

Les hele pressemeldingen her.