Energisenteret har mottatt over 2,5 millioner besøkende siden de åpnet dørene i 1990.

Energisenteret på Hunderfossen jubilerer

8. sep 2020

Energisenteret på Hunderfossen fyller i år 30 år. Energisenteret er et opplevelsessenter om vannkraft og annen fornybar energi, som ligger i Hunderfossen Familiepark

Senteret har mottatt over 2,5 millioner besøkende siden de åpnet dørene i 1990. 

Energisenteret er eid av flere selskaper i energibransjen, med Gudbrandsdal Energi Holding AS som en av medeierne.

7. og 10. klassene i vårt nettområde tilbys hvert år gratis energi- og elsikkerhetsinformasjon på Energisenteret, med busstransport dekket av Gudbrandsdal Energi Nett AS. De fleste skolene benytter seg av dette tilbudet. Energisenteret har også undervisningsopplegg for lærlinger og faglærte i energibransjen.

Vi er stolte og glade for det gode samarbeidet vi har med Energisenteret, og er imponert over hvordan engasjerte medarbeidere stadig fornyer sitt undervisningsopplegg og senterets utstillinger.

Vi gratulerer med jubileet, som markeres med en jubileumsfilm som du kan se her