Lokal støtte: Ny søknadsfrist

15. okt 2020

Aktiviteten i mange lag og foreninger er redusert under pandemien, men vi antar at behovet for økonomisk støtte fremdeles er der. 

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene våre.

For å hensynta den krevende situasjonen mange står i under pandemien, utvider vi i høst søknadsfristen til 15.11.2020.

Søk støtte her.