Arbeidsdagene preges av korona. Lunsj i i kantina på Øyer med god "koronaavstand".

Kvartalsrapport 3. kvartal 2020

12. nov 2020

Samlet driftsresultat for konsernet er 36,7 millioner

Økonomiske resultater i konsernet
Samlede driftsinntekter for konsernet er 150,3 mill. kr. per 3. kvartal 2020, mot 173,3 mill. kr. per 3. kvartal 2019. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 36,7 mill. kr. per 3. kvartal 2020, mot 40,8 mill. kr. per 3. kvartal 2019.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet etter 2017. Det er fortsatt stor bevissthet på å hindre koronasmitte blant ansatte, og montørbasene holdes fortsatt adskilt.

Gevinst fra salg av aksjene i Innlandskraft, inkludert oppgjør ansvarlig lån, er per 3. kvartal foreløpig resultatført til 534 mill. kr. i konsernet. Se mer under Sluttbrukervirksomhet.

GE Produksjon
Samlet gjennomsnittsproduksjon for Moksa og Vinkelfallet er 8 % under gjennomsnittet for samme periode de siste ti årene.

GE Nett
Antall nettkunder har økt med 157 i løpet av 3. kvartal 2020 og det er ved kvartalets slutt totalt 21 269 nettkunder. Det er fortsatt høy aktivitet i forbindelse med fiberbygging.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon på Austri Raskiftet ved utgangen av 3. kvartal var 243,6 GWh, mot budsjettert produksjon på 249,9 GWh. På Kjølberget er seks turbiner ferdige, hvorav en turbin er satt i drift. Iht. utbyggingskontrakten er avtalt ferdigstillelse/overlevering den 1. mars 2021.

Sluttbrukervirksomhet
Eidsiva Energi AS og Gudbrandsdal Energi Holding AS annonserte 17. juli at de solgte 100 % av aksjene i Innlandskraft til Fjordkraft ASA. Transaksjonen ble godkjent av Konkurransetilsynet i august og transaksjonen ble gjennomført 23. september 2020. Per 30.09.20 eier Gudbrandsdal Energi Holding AS 6,72 %av aksjene i Fjordkraft.

For mer informasjon pr. 3. kvartal 2020, se siden med kvartalsrapporter.