Nettselskapet med nytt navn og ny logo

4. jan 2021

Gudbrandsdal Energi Nett endrer fra nyttår navn til Vevig

Bakgrunnen for navneendringen er nye forskriftskrav, der det heter at «Nettselskapets foretaksnavn, andre forretningskjennetegn og varemerke skal utformes slik at nettselskapet skiller seg klart fra kraftleverandører og fra andre foretak i det integrerte foretaket.»

Omprofileringen vil være en løpende prosess, som vil pågå gjennom store deler av 2021. Først ute er ny logo og nye nettsider. Profilering på bygg, biler, klær osv. kommer etterhvert.