Gudbrandsdal Energi Fiber ble etablert 1. februar 2021.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021

19. mai 2021

Samlet driftsresultat for konsernet er 5,7 millioner

Samlede driftsinntekter for konsernet er 48,6 mill. kr. per 1. kvartal 2021, mot 74,6 mill. kr. per 1. kvartal 2020. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 5,7 mill. kr. per 1. kvartal 2021, mot 31,2 mill. kr. per 1. kvartal 2020.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en kostpris på 74,5 per aksje til aksjekurs per 31.03.21 på 69,7 per aksje, total 36,9 mill.kr., i regnskapet for 1. kvartal 2021. Dette er rapportert som en finanskostnad.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet etter 2017.

1. kvartal 2021 startet som 2020 sluttet med restriktive koronatiltak og hyppig informasjon til ansatte via digitale allmøter hver 14. dag.

GE Produksjon
Produksjonen pr 1. kvartal 2021 var totalt 14,1 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 10,0 GWh på Moksa, 2,0 GWh på Vinkelfallet og 2,1 GWh på Åkvisla.

Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste ti år har vært 9,9 GWh for Moksa og 1,7 GWh for Vinkelfallet. Tilsvarende har det for Åkvisla vært 1,8 GWh i samme periode siste fire år.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 77 i løpet av 1. kvartal 2021 og det er ved kvartalets slutt totalt 21 493 nettkunder.

Vi har utvidet vår NIS-løsning (Nettinformasjonssystem) slik at vi kan drifte dette for flere selskap. Etna Nett (tidligere Vokks Nett) er nå konvertert inn.

Planleggingen for tilkobling av ny Fåvang Trafostasjon til dagens 66 kV linje er påbegynt.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 1. kvartal var 87,7 GWh, mot budsjettert produksjon på 96,2 GWh.

Per utgangen av mars er 5 av 13 turbiner satt i drift på Kjølberget og disse produserer hittil i henhold til forventning.

GE Fiber
Gudbrandsdal Energi Fiber ble etablert 01.02.21, og er videreføring av fibervirksomheten som tidligere var en del av nettselskapet.

Selskapet har 4 faste ansatte og 1 lærling som planlegger og gjennomfører fiberutbyggingene, kombinert med bruk av innleide entreprenører.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.